Selecteer een pagina
Privacyverklaring

Zeister ondernemers voor Zeister ondernemers (ZovZo) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update: 20 maart 2019.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
ZovZo kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van ZovZo of diensten levert aan ZovZo. Daarmee stem je in met de verwerking van je persoonsgegevens. ZovZo of de betrokken coach die betrokken is in het (beoogde) coachingstraject kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je bedrijfsnaam
  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Vanuit het coachingstraject benodigde overige (bedrijfs)gegevens

Waarom ZovZo (je) gegevens nodig heeft
ZovZo heeft als doel het samenbrengen van ondernemers met een coachingsbehoefte met coaches. Om dit te kunnen doen verwerkt ZovZo je persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen. Daarnaast kan ZovZo je persoonsgegevens gebruiken om je in contact te brengen met coaches en optimalisering van dienstverlening. Betrokken coaches verklaren geheimhouding rondom de verkregen informatie. In sommige situaties kunnen zij onderling afstemming hebben over je coachingsvraag

Hoe lang ZovZo uw gegevens bewaart
ZovZo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of wettelijke eis.

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens, verzameld door ZovZo, zijn voor intern gebruik, inclusief gebruik door de coachingspool. De persoonsgegevens worden uitsluitend (in overleg met jou) aan derden verstrekt, wanneer het doel van het gebruik bijdraagt aan het realiseren van het doel van ZovZo of de begeleiding. Per situatie zullen hier afspraken over worden gemaakt.

Beveiligen
ZovZo en de coaches nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van ZovZo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ZovZo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
ZovZo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ZovZo bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ZovZo te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ZovZo heeft hier geen invloed op. ZovZo heeft Google geen toestemming gegeven om via ZovZo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hans@zeisterondernemersvoorzeisterondernemers.nl. ZovZo zal uiterlijk binnen twee weken op je verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of indien je meer informatie wenst over de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met hans@zeisterondernemersvoorzeisterondernemers.nl.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als ZovZo bovengenoemde niet naleeft. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

ZovZo is als volgt te bereiken: hans@zeisterondernemersvoorzeisterondernemers.nl.

Wil jij in contact komen met een van de coaches?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met coördinator
Arnout van Dijk: arnout@kurago.nl.